Gevaren van vrede 3

Onder de titel `De gevaren van vrede' publiceerde deze krant het laatste hoofdstuk van `Het anarchistische pandemonium' van Robert Kaplan.

Zelden heb ik een dergelijk samenraapsel van banaliteiten, simplificaties, generalisaties, vaagheden en trivialiteiten gelezen. De schrijver cq. vertaler laat plechtig weten, dat ,,de enorme opeenstapeling van teksten [...] een generatie mensen [vormt] die geconditioneerd zijn op jargon en zweverige monografieën, en steeds minder weten van filosofie als geheel''. Inderdaad, en zijn eigen tekst vormt daar geen uitzondering op.

    • Ben Hoffschulte