Gevaren van vrede 1

De weliswaar bekorte weergave van het laatste hoofdstuk van het boek `Het anarchistisch pandemonium' van Robert Kaplan maakt de indruk van een buitengewoon interessante en vooral moedige visie op de westerse samenlevingen (NRC Handelsblad, 6 mei).

Een alinea geeft in haar beknoptheid de kwintessens van het boek weer: ,,Om onheil te voorkomen is besef van onheil vereist en daarvoor is historisch besef nodig.'' Een conclusie die aan vele bewoners van de westerse samenlevingen, en zeker die van onze, niet is besteed.

Hier is men van mening dat ondanks het feit dat er op meer dan twintig plaatsen op de aardbol oorlog en ander maatschappelijk onheil woedt, er bij ons niets kan gebeuren. Wij hebben alles in de hand en `besef' beperkt zich tot wat er op internet is te vinden.

    • H.G. Pellikaan