Elian zeker nog enige weken in Amerika

Het Cubaanse jongetje Elian Gonzalez zal tenminste nog enkele weken in de Verenigde Staten moeten blijven. Dat bleek donderdag in Atlanta, waar een federaal hof van beroep zich boog over de vraag of een verzoek om politiek asiel voor de zesjarige jongen in behandeling genomen moet worden, ook al is zijn vader daar tegen.

De Amerikaanse immigratiedienst weigerde begin dit jaar om het asielverzoek in behandeling te nemen. Een rechtbank onderschreef die uitspraak. Daarop kwam de zaak bij het Hof van Beroep, dat zeker enkele weken nodig zegt te hebben om tot een vonnis te komen.

De drie rechters ondervroegen gisteren advocaten van de familieleden uit Miami en van Justitie. Een rechter merkte op dat het niet ongebruikelijk is dat rechtbanken in het belang van een kind de rechten van ouders terzijde te schuiven. Deze rechter toonde zich ook bezorgd over wat Elian te wachten staat in Cuba, een land dat hij twee keer ,,een communistische, totalitaire staat'' noemde. Voor de zitting begon had deze rechter de aanwezigen gewaarschuwd om geen voorbarige conclusies te trekken uit de vragen van hem en zijn collega's.

Als de drie rechters van het hof tot de conclusie komen dat het asielverzoek terecht niet in behandeling is genomen, dan kunnen Elian en zijn vader wellicht meteen terugkeren naar Cuba. Maar dat kan nog verhinderd worden als het voltallige hof van twaalf rechters de zaak nog wil horen en besluit om de beschikking dat de jongen de VS niet mag verlaten te verlengen. Oudoom Lazaro kan ook nog in beroep gaan bij het Hooggerechtshof in Washington, maar het is niet waarschijnlijk dat het hoogste rechtscollege de zaak in behandeling neemt. Als het hof in Atlanta de familieleden in Miami in het gelijk stelt, en oordeelt dat een immigratierechter het asielverzoek van Elian alsnog in behandeling moet nemen, dan kan de zaak nog erg lang gaan duren. Eerst moet een voogd in Cuba onderzoeken hoe groot het risico is dat Elian daar na terugkeer vervolgd wordt. Uiteindelijk zal de zaak opnieuw voor de rechter komen, en kan er op drie niveaus beroep worden aangetekend. De kans dat Elian asiel krijgt is echter niet groot.