`Deloitte wist van gesjoemel'

Het accountantskantoor Deloitte & Touche dat de boeken controleerde van de aannemers die de Schipholspoortunnel aanlegden, was volgens de directie van de aannemerscombinatie op de hoogte van het indienen van gefingeerde facturen door de bouwers.

Dit staat in een niet gepubliceerd onderzoek uit 1999 van KPMG Forensic Accounting naar het tunnelproject. Het onderzoek werd gedaan op verzoek van de NS, opdrachtgever van de tunnel. Met minister Netelenbos (Verkeer) heeft de NS een controverse over de afwikkeling. De minister wil 80 miljoen gulden van de NS omdat de aannemers te hoge winsten zouden hebben gemaskeerd met valse facturen.

Deskundigen menen dat Deloitte & Touche zijn handen had moeten aftrekken van de aannemerscombinatie (Strukton en HBG) en de politie had moeten informeren. ,,De regels schrijven voor dat Deloitte had moeten aandringen op het redresseren van het gesjoemel en indien dat niet gebeurde de opdracht had moeten teruggeven'', zegt J.H. Blokdijk, hoogleraar accountantscontrole.

In het KPMG-rapport ontkent Deloitte & Touche op de hoogte te zijn geweest van de valse facturen. Uit het rapport blijkt tevens dat de aannemerscombinatie jarenlang een `zwarte kas' had van circa 200.000 gulden. Vermoed wordt dat de gelden ,,voor een substantieel deel'' ten goede van de twee bedrijven zijn gekomen.

COMPROMIS: pagina 17

    • Tom-Jan Meeus
    • Geert van Asbeck