Akkoord over nieuwe CAO in onderwijs

Leraren op basis- en middelbare scholen en middelbare beroepsopleidingen (ROC's) krijgen er in twee jaar 7,6 procent salaris bij.

Minister Hermans (Onderwijs) en de onderwijsbonden zijn het gistermiddag eens geworden over een nieuwe CAO.

Hiermee zijn de voorgenomen stakingsacties aanstaande donderdag tijdens eindexamens op middelbare scholen van de baan. Het is voor het eerst in jaren dat leraren geen actie hebben gevoerd voor een CAO.

De leraren krijgen de salarisverhogingen in twee etappes. Per 1 maart 2000 krijgen ze er 3,25 procent salaris bij en per 1 maart 2001 nog eens 2,75 procent. Daarnaast krijgen ze zowel eind 2000 als eind 2001 een eenmalige uitkering van 0,8 procent. De nieuwe CAO loopt tot 1 maart 2002.

Dit resultaat geeft onderhandelaar Martin Knoop van de Algemene Onderwijsbond ,,een tevreden gevoel''. Volgens hem heeft de aangekondigde staking de minister over de streep getrokken maar hij vindt eigenlijk dat de bonden voortaan zonder (te dreigen met) acties tot een CAO-akkoord moeten komen.

De algemene salarisverhoging die leraren nu krijgen, is gebaseerd op de loonsverwachtingen van het Centraal Plan Bureau voor de martksector. Als in september 2001 blijkt dat die salarissen in het bedrijfsleven verder stijgen dan 2,75 procent, krijgen de leraren ook een aanvullende eindejaarsuitkering.

Minister en bonden hebben ook overeenstemming bereikt over maatregelen om de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs te moderniseren. Zo wordt er ingegrepen in de huidige opbouw van de salarisschalen waardoor ongeveer de helft van alle leraren er 2 tot 3 procent extra op vooruit gaan. Leraren die al op hun maximumsalaris zitten, krijgen er eenmalig een bedrag van tweehonderd gulden bij.

Zowel minister Hermans als de bonden vonden het belangrijk dat de werkdruk van de leraren wordt aangepakt, die door het lerarentekort steeds meer toeneemt. Scholen krijgen volgens de nieuwe CAO per 1 augustus een eigen budget om de werkdruk te verminderen. Dat bedrag kan varieren van 15.000 gulden voor een basisschool tot 600.000 gulden voor middelbare beroepsopleidingen (ROC's). In totaal kost deze maatregel Hermans 125 miljoen gulden.

De minister van Onderwijs verwacht dat hij in de nabije toekomst meer geld – ,,dan denk ik aan het dubbele van dat bedrag'' - kan vrijmaken om de werkdruk in het onderwijs verder aan te pakken.