Afval

Nederlanders brengen ieder jaar meer afval naar de stoeprand. In 1998 zamelden Nederlandse gemeenten 9,7 miljoen ton afval in. Huishoudens dragen ongeveer acht miljoen ton bij aan dit cijfer. De rest komt van bedrijven en uit parken, plantsoenen en grachten, ingezameld door de gemeentelijke reinigingsdiensten. De totale afvalberg is overigens vele malen groter: in 1998 ongeveer 50 miljoen ton.

Ongeveer 40 procent (3,9 miljoen ton) van het door gemeenten ingezamelde afval is in 1998 gescheiden verwerkt, tegenover 25 procent in 1995. Van die 3,9 miljoen ton werd 2,3 miljoen ton aan huis opgehaald, de rest kwam uit glas- of papierbak.

Drentenaren zorgen voor het meeste afval: 731 kilo per inwoner in 1998. Zij worden gevolgd door Groningers (728 kilo) en Friezen (725). Zuid-Hollanders (581) gooien minder weg.

In stedelijke gebieden wordt veel minder (met name groente-, fruit- en tuin-) afval gescheiden dan in landelijke gemeenten. Houdt de gemiddelde stedeling 29 kilo groenafval apart, in rurale regio's is dat 137 kilo. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schrijft die geringe `GFT-opbrengst' in steden toe aan een problematische afvalopslag in flats, slordig omspringen met GFT-afval waardoor hergebruik niet mogelijk is, en een kleiner aantal tuinen.

Met het toenemende scheiden van afval stijgen ook de kosten. Bedroegen die per inwoner in 1995 nog 181 gulden, drie jaar later was dat bedrag 16 procent hoger.

    • Tijn Kramer