Wereldgodsdienst wil zendtijd

Datum: woensdag 10 mei.

Plaats van handeling: Commissariaat voor de Media, Hilversum.

Voor de tafel: Johan Niezing, voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN); Jean Karel Hylkema, Boeddhistische Omroep Stichting (BOS); Zeshin van der Plas, Zencentrum Suiren-Ji Leiden ; Sutharat Compeerapap, vereniging `Thong Tizi' ; Fo Guang, `International Buddhist Progress Society'; Thong Tri, Vietnamese Boeddhistische Samenwerking.

Achter de tafel: de heren L. van der Meulen; H. Koetje (voorzitter); D. Oudenaarden, Commissariaat voor de Media.

Inzet: aanvraag jaarlijks 19 uur televisie zendtijd en 53 uur radio zendtijd voor de Boeddhistische Omroep Stichting op grond van Mediawet landelijke zendtijd voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grond.

Eerder erkend zijn: Humanistische Omroep Stichting; RKK; IKON/ZvK; Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap; Nederlandse Moslimraad; Stichting Organisatie voor Hindoe Media.

Niezing: ,,De Boeddhistische Unie Nederland, de BUN, vertegenwoordigt zo'n 35 organisaties binnen Nederland met een boeddhistische grondslag. Interessant voor u is dat wij een van de weinige organisaties zijn waarin autochtonen en allochtonen volledig met elkaar zijn geïntegreerd. We hebben bestuursleden uit de Chinese, Thaise en Vietnamese hoek. We vertegenwoordigen de drie belangrijkste boeddhistische hoofdstromingen. Een concurrent naast de BUN valt binnen afzienbare tijd niet te verwachten.''

Voorzitter: ,,Dat is al een hele geruststelling.''

Hylkema: ,,Ik wil u een aantal argumenten prestenteren waarom wij volgens ons erkend dienen te worden als religieuze hoofdstroom binnen de Nederlandse samenleving. Allereerst: het kwantitatieve aspect. Onze inschatting is dat we 125.000 actief geïnteresseerden in het boeddhisme vertegenwoordigen. Ten tweede: het kwalitatieve aspect, de inworteling in de Nederlandse maatschappij. Al is het misschien niet direct zichtbaar, het boeddhisme heeft vanaf het midden van de negentiende eeuw een diepgravende invloed gehad. Moderne wetenschappelijke theorieën als de relativiteitstheorie en de quantummechanica zijn op boeddhistisch gedachtengoed gebaseerd. In de geneeskunst zijn het Tibetaanse Boeddhisme en de Japanse Reikki een geaccepteerd verschijnsel. Ieder groot consultancybureau is, al weet men het zelf niet, van boeddhisme doordrongen. Maar misschien is het goed als onze allochtone vertegenwoordigers iets zeggen over hun beweegredenen.

Thong Tri: ,,Mister Min will speak for me.''

Meneer Min, op de eerste rij: ,,Wij Vietnamese bootvluchtelingen proberen onze kinderen boeddhistisch op te voeden. Maar zij raken steeds verder verwijderd van onze cultuur. Bij Boeddha denken ze aan een man met een dikke buik. Daarom zijn boeddhistische programma's belanrijk.''

Voorzitter: ,,Dat u een belangrijke religieuze stroming vertegenwoordigt staat buiten kijf. Maar wij hadden u gevraagd zoveel mogelijk gewaarmerkte papieren toe te zenden omtrent het ledenaantal van de organisaties die u vertegenwoordigt. Die hebben wij niet ontvangen. In 1996 beschikte u nog over 1.700 leden. Nu zijn het er 8.000. Dat lijkt bijna op een wonderbaarlijke vermenigvuldiging.''

Hylkema: ,,Bij onze eerder aanvraag in 1996 zijn wij uitgegaan van leden in de enge zin van het woord. Inmiddels hebben wij begrepen dat het gaat om aanhang in bredere zin.''

Van der Plas: ,,Op donderdag avond hebben wij in onze tempel mediteeravonden. Dan zit het afgeladen vol met mensen die geen lid zijn.''

Voorzitter: ,,Toch ontving ik graag van u het gewaarmerkte ledenaantal van de twee grootste verenigingen die u vertengenwoordigt.''

Dorothea Franck, lid BOS, tweede rij: ,,Bij het tellen hebben wij dezelfde methode toegepast als de Organisatie Hindoe Media. Wij zijn zeker niet kleiner.''

Oudenaarden, na afloop: ,,In 1996 hebben we ze geweigerd, op grond van hun ledenaantal. De rechter heeft ons toen in het gelijk gesteld. Ze waren gewoon te klein. Maar vreemd is het eigenlijk wel. Het boeddhisme is de enige wereldgodsdienst zonder zendtijd in Nederland.''

Uitspraak: 9 juni.

    • Steven Derix