Vrinden

Banken maken voor hun grootste klanten graag een plaatsje vrij in een of andere commissie of adviesraad. Leuk voor iedereen: we denken aan elkaar als er iets te verdienen valt, zie bijvoorbeeld ABN Amro-commissaris Van der Hoeven van Ahold. Vrinden onder elkaar.

Zo bevat de raad van toezicht van Rabobank Nederland de heren Scheffer en Veenman, in het dagelijks leven bestuursvoorzitters van respectievelijk Internatio-Müller en Stork. Even napraten bij een vergadering van de Rabobank een paar weken geleden en een nieuwe fusie was geboren.

Helaas verdient de Rabobank er zelf weinig aan. Internatio koos immers ABN Amro voor de lucratieve begeleiding van de fusie, terwijl Kempen & Co de belangen van Stork in de nieuwe combinatie moet behartigen. Een opmerkelijke stap overigens, want deze zakenbank heeft Stork al geruime tijd opgezadeld met een verkoop-advies voor haar klanten. Nu moet hetzelfde Kempen tijdens de onderhandelingen met Internatio plotseling gaan verkondigen dat Stork eigenlijk toch veel meer waard is dan de beurskoers.

Misschien mikt de Rabobank op een nog grotere klus die wacht. De fusie van Stork en Internatio ligt immers al zodanig onder vuur van de aandeelhouders dat de scenario's rond KNP BT en BolsWessanen binnen de financiële wereld al worden afgestoft: ook fusieprojecten waarvan alleen de top van het bedrijf de ratio zag en die geen lang leven waren beschoren. Het begeleiden van een splitsing kan voor de Rabobank ook heel aantrekkelijk zijn.

    • Erik van der Walle