Voetbalwoorden

Hoeveel samenstellingen zouden er bestaan met het woord voetbal? Ik had me die vraag nooit gesteld, maar weet nu het antwoord. Het zijn er 250. Althans, Wim Daniëls heeft er zoveel verzameld in zijn boekje Boerenkoolvoetbal (Sdu, ƒ19,90). Van achteruitvoetbal tot zweetvoetbal. In feite is het aantal samenstellingen oneindig. Dat weet Daniëls ook. Hij schrijft: ,,Natuurlijk is de groep van woorden die op -voetbal eindigen, gemakkelijk uit te breiden met eigen verzinsels. [] Dit boek wil evenwel toch vooral in kaart brengen welke voetbalbenamingen in Nederland en Vlaanderen echt gangbaar zijn of ooit gangbaar waren.'' Je kunt je afvragen of dit werkelijk opgaat voor bedrijfszomeravondvoetbal, knotsboem-naar-voren-voetbal en opblaasvoetbal, maar de verhaaltjes die Daniëls bij de woorden vertelt zijn onderhoudend en hij legt ook de geschiedenis vast van mooie vondsten als egeltjes- en hotsknotsbegoniavoetbal.

    • Ewoud Sanders