`VN-macht in Sierra Leone moet versterkt'

Afrikaanse en andere landen hebben gisteren tijdens een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gepleit voor uitbreiding van de VN-vredesmacht in Sierra Leone en versterking van haar mandaat om zo het door rebellen bedreigde vredesproces te redden. Secretaris-generaal Kofi Annan verklaarde later tijdens de zitting zich niet te verzetten tegen de suggesties, maar onderstreepte dat de rijke landen zullen moeten betalen en logistieke steun verlenen. India en Jordanië meenden echter dat een krachtiger mandaat hun troepen in Sierra Leone in gevaar zou kunnen brengen. De vertegenwoordiger van Groot-Brittannië, dat 700 man troepen heeft gestuurd om westerlingen te helpen evacueren, waarschuwde tegen een ,,overhaaste benadering''.

Annan zei dat het ,,van levensbelang is dat de wereld het volk van Sierra Leone nu niet in de steek laat in zijn uur van grootste nood''. ,,Ik smeek u'', zei hij. ,,Laten we Sierra Leone niet in de steek laten. Laten we Afrika niet in de steek laten.''

De VN-missie in Sierra Leone, UNAMSIL, telt nu ongeveer 8.900 man, van wie er zo'n 500, merendeels Zambianen, worden gegijzeld door de rebellen van het Revolutionair Verenigd Front (RUF) die zij volgens hun mandaat moeten helpen ontwapenen. De aanvallen door het RUF op de VN-macht, die 1 mei begonnen, vormen de grootste uitdaging voor de VN sinds zij er in 1994 niet in slaagden de genocide in Rwanda te verhinderen.

,,Wat nu in Sierra Leone gebeurt is een van de ernstigste crises die de VN ooit onder ogen heeft gezien'', stelde de Algerijnse VN-ambassadeur, Abdallah Baali, die namens de Organisatie van Afrikaanse Eenheid sprak. Volgens hem geeft de crisis aan dat het mandaat en de middelen van de vredesmacht ontoereikend zijn.