Ton voor beste Franse vertaling

De Vereniging voor Letterkundigen gaat tweejaarlijks een prijs uitreiken voor de beste vertaling van een Frans literair werk. Het prijzengeld is vastgesteld op honderdduizend gulden en is een initiatief van Dr. Elly Jaffé, publiciste en voormalig lerares Frans. Daartoe heeft zij onlangs het dr. Elly Jafféfonds in het leven geroepen. Daaruit zullen behalve de vertalersprijs ook stipendia worden betaald voor jonge vertalers die enige tijd in Frankrijk willen werken.

De voorzitter van de Vereniging voor letterkundigen, Graa Boomsma, is ``zeer blij'' dat Jaffé zijn vereniging de uitreiking van haar prijs heeft toevertrouwd. ``Het is een groots gebaar, een vorm van cultureel mecenaat waarvan ik niet dacht dat het nog bestond.'' Volgend jaar zal de prijs voor het eerst worden uitgereikt aan de beste vertaling die verschenen is tussen juli 1998 en juli 2000.

Dr. Elly Jaffé (79) gaf jarenlang Franse les op een middelbare school en recenseerde Franse literatuur voor De Groene Amsterdammer. ``Vertalers worden onderbetaald en vaak vergeet men zelfs hun naam te vermelden. Bovendien willen de uitgevers alles tegenwoordig bliksemsnel binnen hebben, waardoor de kwaliteit achteruitgaat.'' Jaffé vreest voor de toekomst van de Franse cultuur in Nederland. ``Het dreigt een dode taal te worden. Vandaar dat ik een injectie wilde geven. Ik doe dit voor mijn vak.''

Het zeer royale prijzenbedrag van honderdduizend gulden is even groot als dat van de belangrijkste Nederlandse prijs voor vertalers, de Martinus Nijhoffprijs. Op de Jafféprijs maken rond de vijftig professionele vertalers Frans-Nederlands kans. Vijftien van hen ontvangen jaarlijks een werkbeurs van het Fonds voor de Letteren. De vereniging gaat niet op zoek naar geldschieters om ook de vertalers uit andere talen een grote prijs te kunnen geven.

    • Arjen Fortuin