Studenten betaald voor de klas

Studenten van de noordelijke lerarenopleidingen krijgen in hun laatste jaar een nettovergoeding van duizend gulden per maand als ze voor de klas staan. Op deze wijze hopen de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en het Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen meer studenten te trekken voor de opleiding tot docent. NHL en RUG hebben afspraken gemaakt over de vergoeding met alle scholen voor voortgezet onderwijs