Pronk vertrouwt Sellafield wel

Minister Pronk (VROM) is van plan komend najaar de transporten van kernafval uit de kerncentrale in Dodewaard naar het Britse Sellafield te hervatten.

De minister verklaarde gisteren tijdens overleg met de Tweede Kamer dat er aan Britse kant geen belemmeringen meer zijn, nu hij gisteren een geruststellende brief van zijn Britse collega van Energiezaken, H. Liddell, ontving over de toestand in de opwerkingsfabriek in Sellafield. Het oude management, dat het niet zo nauw bleek te nemen met de veiligheid, is inmiddels vervangen door een nieuwe staf. Uit ongerustheid over de toestand in Sellafield had Pronk de transporten van overtollige splijtstof uit Dodewaard enige tijd gestaakt.

Wel moet Pronk nog afwachten hoe de Raad van State zal beschikken over bezwaren die de milieu-organisatie Greenpeace tegen de hervatting van de transporten heeft aangetekend. Op 19 mei is hierover een zitting gepland. Enkele weken daarna volgt een uitspraak.

Pronk verklaarde deze optimistisch tegemoet te zien. ,,Maar de Raad heeft mij talloze malen voor verrassingen geplaatst'', voegde hij er aan toe. Hij doelde hierbij in het bijzonder op de uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar dat de motivatie van het rijk om de kerncentrale in Borssele te sluiten niet deugde.

De Tweede Kamer drong er bij het kabinet op aan eindelijk eens haast te maken met een beslissing over de sluiting van Dodewaard. ,,Er zit geen centimeter beweging in het dossier'', aldus het VVD-Kamerlid Blaauw. ,,Neem in hemelsnaam eens een besluit.'' De grote vraag is of Dodewaard direct moet worden ontmanteld of pas na 40 jaar, wanneer de radioactiviteit in de centrale sterk zal zijn verminderd. De eerste optie is zo'n 130 miljoen gulden duurder. Pronk zei dat de ministerraad zich op 19 mei opnieuw over de kwestie zal buigen.