Onderzoek: crèches vormen bron van allergieën

De kinderopvangcentra in de stad Groningen zijn ongezond voor kinderen. Onderzoek van de Groningse GGD wijst uit dat de lucht te koud, droog en stoffig is en dat knuffels en matrassen grote hoeveelheden allergenen bevatten. Die situatie zou typerend zijn voor heel Nederland. Allergenen zijn stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken bij mensen die daarvoor gevoelig zijn en die er bij lange blootstelling toe kunnen leiden dat iemand zo'n allergie ontwikkelt. Veertig procent van de Nederlanders krijgt bij hoge allergeenwaarden een allergische reactie.

Volgens milieu-arts F. Duijn, een van de onderzoekers, is bij de meting een norm gehanteerd waarbij helemaal geen schadelijk effect verwacht wordt. Bij de vastgestelde waarden zou naar verwachting 10 à 15 procent van de kinderen er last van moeten krijgen, hoewel dat door de GGD nog niet is vastgesteld.

De onderzoekers bezochten 18 van de 38 kinderdagverblijven in de stad en vonden geen enkel dagverblijf dat goed uit de meting kwam. Normaal gesproken doet een GGD geen onderzoek naar allergenen, zodat uit de rest van het land geen resultaten bekend zijn. Maar op basis van de Groningse bevindingen vermoeden de onderzoekers dat het een landelijk probleem is.

De GGD in Groningen bepleit betere ventilatie en het frequenter en heter wassen van beddengoed, knuffels en boxkleden. Duijn maakt hierbij wel de kanttekening dat in de gemiddelde woning meer allergenen te vinden zijn dan in het gemiddelde kinderdagverblijf. Desalniettemin zijn de waarden naar zijn mening te hoog.

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de kinderopvang ligt bij de gemeenten. Die dragen zorg voor de controle en laten die meestal uitvoeren door de plaatselijke GGD. De aard en kwaliteit van die controles verschilt per gemeente.

Vandaag behandelt de ministerraad het wetsvoorstel Basisvoorziening kinderopvang. Volgens de branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang zou daarin vastgelegd moeten worden dat er een landelijke inspectie komt. Bestuursllid J. Alting: ,,Als zowel de ondernemers als de ouders daar vóór zijn, dan zie ik niet in waarom dat niet zou kunnen.''

G. Jellesma kijkt daar namens de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang toch net iets anders tegenaan. ,,De verantwoordelijkheid voor de inspectie moet gewoon bij de gemeente blijven, maar er moet wel een landelijk expertisecentrum komen dat de gemeenten kan aansturen en controleren. En als ze het niet goed doen, moeten er dikke boetes volgen.''