NS weerspreekt fraude tunnelbouw

De Nederlandse Spoorwegen (NS) weerspreken dat vooraanstaande personeelsleden op de hoogte zijn geweest van te hoog uitgekeerde subsidies aan aannemers die de spoortunnel bij Schiphol hebben gebouwd. Ook zegt NS dat de aannemers het recht hadden efficiency- en inkoopvoordelen zelf te houden.

Dit staat een schriftelijke verklaring die het spoorbedrijf vanochtend heeft uitgegeven. De aannemers Strukton (dochter van NS) en HBW (deel van Hollandsche Beton Groep) behaalden op de tunnel een rendement van 94,9 miljoen gulden, 18,9 procent van de aanneemsom van 500 miljoen gulden. De staat subsidieerde dat bedrag in zijn geheel.

Volgens minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) was een winst van 2,5 procent afgesproken. Zij stelde deze week in een brief aan NS dat ,,vooraanstaande NS-personeelsleden'' wisten dat de overheid te veel subsidie betaalde en zij eist minstens tachtig miljoen gulden terug van NS, die de opdracht voor de tunnel aan de aannemers verleende.

NS zegt in de verklaring dat het contract met de aannemers, overeengekomen na ondershandse aanbesteding in 1989, automatisch inhoudt dat tegenover het risico van de aannemers staat dat zij efficiency- en inkoopvoordelen zelf behouden. Ook wordt overigens vastgesteld dat ,,geen eenduidige juridische interpretatie'' van het gesloten contract bestaat.

Verder refereert NS aan een bevinding uit een KPMG-rapport van vorig jaar, waarin volgens NS is vastgesteld dat door deze gang van zaken de overheid noch het spoorbedrijf is benadeeld, ondanks ingediende gefingeerde facturen door de aannemers. ,,NS dient dan ook niet in verband gebracht te wordent met vermeende frauduleuze handelingen'', aldus de verklaring.

Minister Netelenbos sprak deze week in het NOS Journaal van ,,ogenschijnlijke fraude''. Justitie in Haarlem doet al anderhalf jaar onderzoek naar mogelijke valsheid in geschrifte door de aannemers en sluit volgens planning in juli van dit jaar het proces-verbaal.

Verkeer en Waterstaat kon vanmorgen niet bevestigen dat minister Netelenbos naar aanleiding van de affaire met de Schipholtunnel van plan is alle projecten door te lichten die NS de laatste jaren met gelieerde aannemers heeft uitgevoerd.

Wel heeft het Tweede-Kamerlid Leers (CDA) schriftelijke vragen aangekondigd waarin hij om een dergelijk onderzoek vraagt. Hij vermoedt dat de financiële onregelmatigheden met de tunnel het topje van de ijsberg zijn. Zijn partij en GroenLinks sturen erop aan volgende week een spoeddebat met Netelenbos over de Schipholtunnel te voeren.