Nauwelijks herstel euro

Herstel van de euro is gisteren en vandaag uitgebleven, ondanks verzekeringen van president Duisenberg van de Europese Centrale Bank gisteren in Frankfurt dat de Europese economie een ,,sterke groei'' vertoont, de prijzen stabiel zijn en de economische vooruitzichten gunstig is.

Op zijn persconferentie na afloop van de halfmaandelijkse vergadering van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zei Duisenberg gisteren dat hem als president van de ECB geen blaam treft voor de zwakke euro. ,,Al besef ik dat markten dat misschien'' anders zien.

Een interventie – om de euro te steunen en daarmee het gevaar voor inflatie af te wenden – sloot hij niet uit, maar hij wilde er gisteren niet nader op ingaan. Volgens Duisenberg is het nu niet aan de orde. Daarom bleven gisteren mogelijke steunaankopen van euro's op de financiële markten gisteren uit. Rond het middaguur toonde de Europese valuta slechts licht herstel te opzichte van gisteren: de munt steeg van 0,9014 dollar naar 0,9046 dollar.

De ECB liet ook de rente ongemoeid. Twee weken geleden had de ECB de belangrijkste geldmarkttarieven in de eurozone nog met een kwart punt verhoogd. Een nieuwe renteverhoging werd in de financiële wereld ook niet verwacht.

Duisenberg zei te verwachten dat de inflatie, die in maart 2,1 procent (op jaarbasis) bedroeg – 0,1 punt boven de grens die de ECB voor de eurozone toelaatbaar acht – in de loop van dit jaar zal afzwakken, dankzij de gedaalde olieprijs en andere `prijsdempende effecten'.

Duisenberg wees erop dat prijzen in de eurozone stabiel zijn en dat de burgers van Europa erop kunnen vertrouwen dat hun spaargeld en pensioenen hun waarde behouden. ,,Zolang de ECB er is en zolang ik er ben'', aldus de ECB-president.

Stabiele prijzen zullen volgens hem bewerkstelligen dat de economie in Europa, die nu aantrekt, over een lange periode flink zal groeien, de werkloosheid zal dalen en de euro sterker zal worden. Dat de munt nu zo laag staat is vooral een gevolg van de overtrokken reactie van de financiële markten.

Hij beklemtoonde dat de eurozone een grote groeipotentie heeft, die steeds beter benut wordt, en de vooruitzichten voor een sterke economische groei op grond van de jongste cijfers ,,heel positief'' zijn.

DUISENBERG: pagina 13