Jean Tibéri tobt met herverkiezing Parijs

Weer kreeg hij alle aandacht. Jean Tibéri, burgemeester van Parijs, cause célèbre. Eén van de vier kandidaten van de RPR, de partij van president Jacques Chirac, voor zijn eigen opvolging in 2001. En dat is meteen het probleem. De socialisten hebben het met slechts één kandidaat, Bertrand Delanoë, gemakkelijk terwijl de RPR een keuze moet maken. Voorzitster Michèle Alliot-Marie (,,Mam'') stelde daartoe een speciale commissie samen, waarin ook de rechtse coalitiegnoten zitting hebben. Gisteren konden de kandidaten hun programma komen verdedigen.

Het ,,grote examen'' heette het spottend. De eerste leerling, Edouard Balladur, slaat zich er met humor doorheen. Zeker, Philippe Séguin, een van zijn rivalen, haalt betere resultaten in de peilingen, maar met het vanzelfsprekende overwicht van de oud-premier die hij is, verwijst Balladur op ironische wijze naar tal van eerdere onverwachte verkiezingsuitslagen. De ware staatsman kent de waarde van peilingen, is de boodschap. Zelfs Séguin-aanhanger François Fillon noemt Balladurs optreden na afloop ,,heel briljant''.

Séguin zelf filosofeert op ernstige wijze over ,,vernieuwingen'' en ,,de toetssteen'' die de burgemeesterverkiezing is. De enige vrouwelijke kandidaat, Françoise de Panafieu, zegt: ,,De Parijzenaar is een meneer, die over het algemeen erg vriendelijk is voor vrouwen.''

Allemaal voorbeeldig dus, de jury krijgt het nog moeilijk. Zoniet met de al lang en breed afgeschreven Tibéri. Achtervolgd door tal van schandalen en onlangs nog door ,,Mam'' uit zijn functie gezet als hoofd van de Parijse afdeling van de RPR, kiest deze voor de tactiek van de verschroeide aarde. Geïnspireerd door de ,,aboutistes'', zoals zijn getrouwen genoemd worden,gaat hij tot het uiterste. Hij had niet willen komen, maar nu hij hier toch is,wil hij wel even zeggen wat hij van deze poppenkast vindt. ,,Onrechtvaardig'' en ,,onbillijk'' zijn de kernwoorden van zijn betoogje. Dit is ondemocratisch, hij wil publieke voorverkiezingen, ,,alleen de stem van de partij-aanhangers overtuigt me''. En aanhangers heeft hij, in alle arrondissementen, reken maar. Nauwelijks binnen, vertrekt de kamikaze-piloot alweer, omdat ,,mijn werk als burgemeester wacht''. Een klein uur later staat hij op de gang nog steeds interviews te geven. De uitslag van het examen volgt eind deze maand.

    • Pieter Kottman