Iedereen wil adverteren met Doodstil

Het Noord-Groningse gehucht Doodstil is zeer gewild onder adverteerders. Telecom-bedrijf Ben is daarin te gretig, vindt een ander bedrijf.

Zo doodstil is het Noord-Groningse gehucht Doodstil nu nou ook weer niet. In 24 uur rijden er 3.400 auto's, ook zwaar vrachtverkeer, over de enige weg langs het Boterdiep. Gelukkig komt er een rondweg. ,,Dan wordt het hier echt doodstil'', zegt bewoner Geert Kaap.

Eigenlijk heet het gehucht van 130 inwoners 'Doods til', vertelt bewoonster Ina Bouwman. ,,De brugwachter heette hier Dood en brug is in het Gronings 'til'. Inmiddels vecht de commercie om het gebruik van de ludieke plaatsnaam. Zeven jaar geleden gebruikte Streekvervoer Nederland Doodstil al om aan te tonen dat de bus je in alle hoeken van het land brengt. Twee directeuren van het Groningse reclamebureau Unicom poseerden onlangs aan weerskanten van het bord. Die foto prijkt op 2.000 brochures met het motto: 'Er is één plaats waar 't woord doodstil niet bestaat'.

Ze waren bij Unicom dan ook ,,onaangenaam verrast'' toen ze de commercial van telecombedrijf Ben zagen. Want ook hier staan twee heren, boeren in dit geval, met het plaatsnaambord in hun midden. Op een papier wat ze om beurten omhoog houden staat dat 'Ben' zelfs in 'Doodstil' te bereiken is. Jatwerk en na-aperij, vindt Unicom, dat Ben gisteren voor de Groninger kort gedingrechter daagde. Klanten van Unicom belden en vroegen zich af of het bureau het idee soms had doorverkocht. ,,Zo verwatert onze campagne die in volle gang is'', meende advocaat E. Maas van Unicom.

De tegenpartij meent dat niemand exclusief aanspraak kan maken op 'Doodstil'. Bij Ben kenden ze de Unicomcampage niet en bovendien richt Ben zich op een andere doelgroep en is de 'grap' anders. In Doodstil maken ze zich er niet druk om. ,,Het is alleen maar leuk als we bekender worden'', meent Ina Bouwman. ,,Dan kijken mensen je tenminste niet meer zo raar aan als je zegt dat je in Doodstil woont.'' Nee, zelf heeft ze geen gsm'etje. Haar zoon wel. Maar die zit bij Dutchtone. ,,De masten staan hier op de graansilo's.'' Jos Knol snapt de heisa evenmin. Wat haar wel steekt is dat er geen inwoners van Doodstil op het Ben-filmpje te zien zijn. ,,Maar mensen uit Hoogezand notabene.''

Bewoner Henk Baijens vindt dat geen van beide partijen exclusief de naam Doodstil kan claimen. ,,Het zijn alletwee buitenstaanders. Alleen wij bewoners hebben recht van spreken.'' Geert Kaap, voorzitter van de buurtvereniging Doodstil Springlevend, vindt overigens dat Ben geen blaam treft. ,,Een plaatsnaambord is een algemeen voorwerp.'' Bovendien heeft Ben keurig toestemming gevraagd om te filmen. ,,En ze brengen het originele bord in beeld'', knikt hij goedkeurend. ,,'Doodstil, gemeente Eemsmond''. Unicom heeft er alleen maar 'Doodstil' op staan. ,,Dat bord is niet authentiek.'' Er gaan stemmen in het gehucht op om octrooi aan te vragen op het plaatsnaambord. Kaap: ,,Dan zou er elke keer als onze naam gebruikt wordt bijvoorbeeld iets in de kas van de buurtvereniging gestort moeten worden.''

    • Karin de Mik