Fischer wil één regering voor Europa

De Duitse minister Joschka Fischer van Buitenlandse Zaken vindt dat de Europese Unie ingrijpend moet worden hervormd. Er dient één Europese regering te komen met een parlement dat bestaat uit twee kamers.

De Europese Unie moet van een statenbond veranderen in een federatie zoals de Verenigde Staten. Zo wordt Europa werkelijk democratisch en kan het nieuwe leden opnemen. Fischer (Groene Partij) heeft dit vandaag gezegd in een toespraak in de Humboldt-universiteit te Berlijn waar herdacht werd dat Robert Schuman vijftig jaar geleden zijn visie op een federaal Europa ontwikkelde. Minister Fischer zei dat Europa alleen met nieuwe landen in Zuid- en Oost-Europa kan worden uitgebreid als de structuur van de EU verregaand wordt hervormd.

Bij uitbreiding van Europa van 15 landen tot 27 of 30 dreigt volgens de minister het gevaar, dat de EU in een ernstige crisis raakt omdat de instituties daarvoor ontbreken. Fischer: ,,Hoe stelt men zich dat voor? Een Europese Raad met 30 staats- en regeringsleiders? 30 voorzitters? Hoe lang gaan die vergaderingen duren? Dagen of zelfs weken?''.

De keus is tussen erosie of integratie van Europa. Voor Fischer is het antwoord integratie. Het Europees parlement moet werkelijk democratisch worden en bestaan uit een dubbele vertegenwoordiging: een Europa van nationale staten en een Europa van burgers. Het parlement dient uit twee kamers te bestaan. In de ene kamer moeten afgevaardigden zitten die tegelijkertijd lid zijn van een nationaal parlement. Op die manier ontstaat er geen tegenstelling tussen nationale parlementen en het Europese parlement, aldus Fischer.

De andere kamer zou een soort Senaat moeten zijn, naar Amerikaanse model of naar het model van de Duitse Bondsraad waarin de vertegenwoordigende minister-presidenten uit de 16 deelstaten zitten. In Amerika kiezen alle staten twee Senatoren, in de Bondsraad hebben de diverse deelstaten een wisselend aantal stemmen.

Ook moet er een Europese regering komen, meent Fischer. Dit kan door het uitbouwen van de huidige Europese Raad (van ministers) tot een echte Europese regering. De nationale regeringen zouden daarvoor de bewindslieden moeten leveren. Ook is het mogelijk om, uitgaande van de huidige structuur van de Europese Commissie, direct een president te kiezen met verregaande uitvoerende bevoegdheden.

Volgens Fischer is Europa veel te ingewikkeld geworden. Met een verdubbeling van het aantal lidstaten wordt de angst voor Brussel steeds groter. Tegelijkertijd is uitbreiding van Europa volgens Fischer van het grootste belang voor Duitsland. Daarom moet er een grondwet komen waarin de burgerrechten en de verdeling van de uitvoerende en wetgevende macht in Europa zijn vastgelegd. Ook moeten Europese en nationale bevoegdheden duidelijker worden afgebaakt.

    • Michèle de Waard