Corrie de Bruin

Discuswerpster Corrie de Bruin heeft van artsen de verzekering gekregen dat ze aan topsport kan blijven doen. Vorige maand bleek de atlete getroffen door een aandoening aan de schildklier.