CDA krijgt `digitale leden'

Het CDA krijgt `digitale leden'. Partijvoorzitter Van Rij kondigt dit aan in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.

Het CDA-bestuur wil het komende verkiezingsprogramma via internet tot stand laten komen, waarbij belangstellenden tijdelijk `digitaal partijlid' kunnen worden om bijdragen te leveren aan het werk van een programcommissie.

Het plan past in een reeks voorstellen voor partijvernieuwing en staatkundige vernieuwing die morgen aan de orde komen op een partijraad in Nieuwegein. Het dagelijks bestuur van het CDA wil studie laten verrichten naar het verlenen van stemrecht in partij-organen aan alle partijleden. Dit recht is nu, zoals in vrijwel alle partijen, voorbehouden aan gedelegeerden. Het dagelijks bestuur van het CDA spreekt zich uit voor invoering van een gemengd kiesstelsel, met een landelijke kieslijst naast districtslijsten. Steun is er ook voor de benoeming van burgemeesters via `enkelvoudige voordrachten' van gemeenteraden.

In de praktijk betekent dit dat burgemeesters door de gemeenteraden worden gekozen. Als de partijraad deze voorstellen steunt, laat het partijbestuur de plannen verder uitwerken, waarna ze kunnen worden opgenomen in het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma.

Binnen het CDA zijn twee groepen deskundigen actief ter voorbereiding van het nieuwe program. Een groep economen, onder wie oud-premier Lubbers en SER-voorzitter Wijffels, studeert op financieel-economische keuzes voor de komende kabinetsperiode. Een groep fiscalisten houdt zich onder meer bezig met de `vlak-tax', waarbij één tarief zou gelden voor de inkomstenbelasting.

Vraaggesprekpagina 6