Automobilist betaalt per kilometer

Automobilisten gaan in de toekomst een heffing per afgelegde kilometer betalen. Ze betalen meer tijdens de spitsuren en in stadscentra. Het tarief wordt gedifferentieerd naar gewicht en milieu-belasting van het voertuig.

Dit staat in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) dat minister Netelenbos (Verkeer) binnenkort zal publiceren. In het plan zet de minister het vervoersbeleid voor de komende tien jaar uiteen. Het NVVP is de opvolger van het Structuurschema Verkeer en Vervoer I (1980-1990) en het Structuurschema Verkeer en Vervoer II (1990-2000). Het plan is voorgelegd aan maatschappelijke organisaties en zal na de zomer in het kabinet worden vastgesteld.

Uitgangspunt van het NVVP is dat de overheid het vervoersbeleid op hoofdlijnen stuurt en de randvoorwaarden zoals bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid bewaakt. ,,We schrijven niet langer voor dat de auto niet goed is, en de fiets of de trein wel,'' aldus mr. Ralph Pans, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij besprak gisteren op een bijeenkomst in Tilburg de nieuwe visie op mobiliteit.

Ook minister Zalm (Financiën) toonde zich gisteren een voorstander van betaling van het weggebruik. Volgens Zalm werkt de schaarste aan mobiliteit nog onvoldoende door in de prijs voor de weggebruiker. Zalm vindt dat de kosten van files, jaarlijks 1,7 miljard gulden, doorberekend moeten worden. Het invoeren van het rekeningrijden in de spits is volgens Zalm daartoe een eerste stap. De huidige voorstellen voor rekeningrijden noemt hij ,,peanuts''. De vaste kosten voor onderhoud van wegen zouden volgens Zalm moeten vallen in een vastrecht. Om die reden kan de motorrijtuigenbelasting best verlaagd worden, maar niet helemaal worden afgeschaft. De minister verwacht veel van private ondernemingen bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van tolwegen. Zalm: ,,Dat kan ver gaan. In Amerika zijn er snelwegen, die beheerd worden door private partijen, waarbij de hoogte van het tarief continu varieert. Het geldende tarief is op borden boven de snelweg aangegeven en wordt afhankelijk van de drukte op de weg bijgesteld.''

Het NVVP moet niet verward worden met het zogenoemde Bereikbaarheidsoffensief Randstad van minister Netelenbos dat vandaag in het kabinet zou worden besproken. In het antifileplan, dat aanvankelijk grootscheepse invoering van proeven met rekeningrijden beoogde, stelt Netelenbos voor om een aantal betaalstroken en tolstroken in te voeren. Ook bevat het plan voorstellen voor extra infrastructuur, zoals de aanleg van de A4 door natuurgebied Midden-Delfland, versterking van de A15, extra capaciteit op de A2 tussen Utrecht en Deil, en het knooppunt Badhoevedorp.

    • Arjen Schreuder