Akkoord Midden-Amerika

Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador hebben een vrijhandelsakkoord gesloten dat begin 2001 in werking treedt. Het akkoord voorziet in geleidelijke afschaffing van invoerrechten over een periode van 12 jaar. De heffingen voor bepaalde producten uit Mexico worden niet helemaal afgeschaft omdat de drie partners economisch zwakker zijn.