Zeven winnaars architectuurprijzen

De zeven Pyramides, de rijksprijzen voor excellente opdrachtgevers voor (landschaps)architectuur, stedenbouw en infrastructuur zijn vanmiddag in het Nederlands Architectuurinstituut uitgereikt. De gemeente Tilburg kreeg de Pyramide Ruimtelijke Ordening 2000 voor de manier waarop deze stad kunst- en cultuurgebouwen als het Popcentrum 013 heeft gebruikt voor de stedelijke vernieuwing. De Pyramide Utiliteitsbouw ging naar Siemens voor de nieuwe bedrijfsgebouwen op de Maasvlakte en in Den Haag en Zoetermeer. De Pyramide Wonen is toegekend aan de Amsterdamse woonstichting De Principaal voor onder meer het woningencomplex The Ligthfactory in Amsterdam. De Pyramide Landschapsarchitectuur was voor het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis in Rotterdam voor het ontwerp van het hoofdterrein, de Pyramide Infrastructuur voor het Waterschap Veluwe voor een gemaal, een sluis en dijkverbetering. De Pyramide Monumentenzorg is gewonnen door de Dienst OCenW van de gemeente Den Haag voor de restauratie van Berlages Gemeentemuseum in Den Haag.

Deze zes Pyramides, gekozen door twee jury's onder leiding van Cees Dam en Dirk Frieling, werden overhandigd door de staatssecretarissen Van der Ploeg (cultuur), Remkes (volkshuisvesting), Faber (landbouw) en minister Netelenbos (VROM). Rijksbouwmeester Wytze Patijn reikte de zevende Vrije Pyramide uit aan Jan Vaessen, directeur van het Nederlands Openlucht Museum, voor de nieuwbouw van het museum. De prijzen bestaan uit een trofee van Marinus Boezem en een korte film die over de winnaar gemaakt zal worden.