Vermisten na jaar `overleden'

Vermiste personen kunnen binnenkort al na een jaar als `vermoedelijk overleden' worden geregistreerd. Nu kan dat pas na vijf jaar. Minister Korthals (Justitie) heeft daartoe gisteren een wetswijziging naar de Kamer gestuurd.

De wettelijke termijn van vijf jaar bracht de achterblijvende familieleden van vermiste personen soms in grote moeilijkheden. Levensverzekering, pensioen, hypotheek en bankrekening van de vermiste kunnen zonder overlijdensakte niet worden uitgekeerd of opgeheven.

De zoon van Gerard Schook van de Vereniging Achterblijvers na Vermissing verdween in 1993 in Roemenië. ,,We kregen allerlei bureaucratische problemen. Hij studeerde aan de universiteit, we konden hem niet uitschrijven. We wilden een DNA-onderzoek laten doen, want er was een schedel in Roemenië gevonden. Dat kon niet. DNA-onderzoek werd alleen gedaan als er sprake was van een misdrijf. Maar dat wisten we juist niet.'' Drie jaar later, in 1996, kon pas worden vastgesteld dat de gevonden schedel inderdaad van de 23-jarige Willem Schook was.

Volgens Schook is het `toe te juichen' dat de termijn voor een overlijdensverklaring korter wordt. ,,Maar het is ook moeilijk voor achterblijvers om een vermiste al na een jaar dood te verklaren. Iedereen koestert hoop dat iemand terugkomt. Per jaar `verdwijnen' er zo'n 20 personen. In totaal zijn er tussen de 400 en 2.000 vermisten. Mocht iemand die `vermoedelijk doodverklaard' is toch weer opduiken, dan kunnen volgens een woordvoerder van Justitie de gevolgen voor een deel ongedaan worden gemaakt. ,,Maar uitgekeerde verzekeringsgelden en pensioenen kunnen niet worden terggedraaid. Erfstukken gaan in principe terug naar de teruggekomen eigenaar, tenzij ze zijn verkocht.''