Vergoeding voor huurstijging

Huurders met huursubsidie wier huur op 1juli met een hoger percentage dan dat van de inflatie wordt verhoogd, krijgen die hogere huurstijging volledig vergoed. De Tweede Kamer heeft gisteren met dit voorstel van staatssecretaris Remkes ingestemd. Eerder had Remkes toegezegd dat hij huurders zoveel mogelijk zou compenseren als een verhuurder, gemotiveerd, besluit de huur met meer dan het inflatiepercentage te verhogen.