Republikeins Genootschap

Wij moeten de krant erkentelijk zijn voor de ruime aandacht besteed aan de discussie tussen verschillende leden van het Republikeins Genootschap.

Als deze discussie een maatstaf is voor het gehalte van de meningsvorming (en voor de omgangsvormen) in republikeinse kring, dan is kennisneming daarvan immers een onmisbare bijdrage tot het denken over de toekomst van het Nederlandse staatsbestel, dat thans in de media zozeer in de aandacht staat.

    • S.P. Wellenstein