Rente stijgt ondanks ruime geldmarkt

In de verslagweek stroomde een aanzienlijk bedrag aan liquiditeiten binnen bij de financiële instellingen in de eurozone. Het bedrag dat banken aanhouden op de reserverekening bij de centrale banken liep met 20,6 miljard euro op tot 122,1 miljard. Door deze ruimere geldmarktverhoudingen kunnen de banken rustiger ademhalen. De reserveverplichting voor de huidige reserveperiode bedraagt namelijk 111,5 miljard euro; de hoogste die de banken is opgelegd sinds de start van de EMU. Aan het einde van de verslagweek hielden ze gemiddeld 112 miljard euro aan op de reserverekening. Daarmee was sprake van een kleine overreserve.

Het Eurosysteem droeg bij aan de verruiming van de geldmarkt via de vervanging van een basisherfinancieringstransactie door een 6 miljard euro hogere van 64 miljard euro. De helft van de verruiming is terug te voeren op de afbouw van het uitzonderlijk hoge bedrag dat aan het einde van de vorige verslagperiode werd gestort op de depositofaciliteit. Met de afname van 10 miljard euro kwam het bedrag hierop uit op een (voor het moment van de reserveperiode) normale omvang van 41 miljoen euro. Verder nam de positie van de banken bij het eurosysteem toe door de uitbetaling van salarissen en pensioenen door de Italiaanse en Spaanse overheid. Dit is terug te vinden in de post schatkistsaldi, die met 8,3 miljard euro afnam tot 42 miljard euro.

Tegenover deze verruimende mutaties van samen circa 24 miljard euro stond een verkrapping van 3 miljard euro. Deze kwam voort uit de afname van het beroep op de marginale beleningsfaciliteit met 1,4 miljard euro en de toename van het aantal bankbiljetten in omloop met 1,6 miljard euro.

Ondanks de ruime geldmarkt liepen de geldmarkttarieven flink op. De daggeldrente ligt inmiddels 25 basispunten boven de refi-rente (de rente die de ECB in rekening brengt voor haar krediet) van 3,75 procent. Ook de driemaandsrente steeg in de verslagweek sterk van 4,1 procent naar 4,3 procent.

Deze opwaartse druk op de rente vloeit voort uit de verwachte renteverhoging door de ECB. De zwakke euro brengt een dusdanig additioneel gevaar voor inflatie vanuit importprijzen met zich mee dat de financiële markten inmiddels rekening houden met verdere verhoging van de officiële tarieven door de ECB.

Bron: ING Economisch Bureau