Protesteren tegen WOZ-taxatie mag

Huiseigenaren die het niet eens zijn met de vastgestelde taxatiewaarde van hun huis op grond van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), mogen daar bezwaar tegen blijven aantekenen. Staatssecretaris Bos (Financiën) zei vanmorgen niets te voelen voor een zogenoemde bandbreedte waarbinnen geen bezwaar mogelijk is. Volgens Bos is een dergelijke bandbreedte juridisch niet houdbaar.

Wel gaat Bos kijken hoe de kosten van de taxaties verlaagd kunnen worden. In plaats van de eerder geraamde kosten van ongeveer 70 miljoen gulden blijken de taxaties, mede als gevolg van het grote aantal ingediende bezwaren, 200 miljoen gulden te kosten.

Ook zal Bos nog voor de zomer bekijken of mensen die een duurzame investering in hun huis doen, zoals zonnepanelen of gescheiden waterleidingsystemen, een korting kunnen krijgen.

De wet WOZ is in 1996 ingegaan. De wet is bedoeld om een meer realistische raming te krijgen van de waarde van onroerend goed. Veel eigenaren zetten de waarde van hun huis bewust te laag op hun belastingformulier om zo het huurwaardeforfait te drukken.