Opmars van rebellen gestuit in Sierra Leone

Een bonte verzameling troepen die de regering van Sierra Leone steunen, heeft gisteren de opmars van de rebellenorganisatie RUF (Revolutionair Verenigd Front) naar de hoofdstad Freetown tot staan gebracht. De rebellen werden teruggedreven van Waterloo naar Newton, op 36 km afstand van Freetown. Intussen bereidt de VN-vredesmacht in Sierra Leone zich voor om een eventuele aanval op de hoofdstad af te slaan.

Een VN-woordvoerder in New York zei te hopen dat het niet komt tot een confrontatie tussen vredesmacht en rebellen. ,,Maar we zorgen wel dat we er klaar voor zijn. We stellen alles in het werk om onszelf en de regering te verdedigen.''

De VN-missie heeft de regering opnieuw duidelijk gemaakt dat ze alleen defensief zal opereren en niet offensief zal optreden tegen de rebellen. Die taak blijft weggelegd voor de regeringstroepen, een coalitie van de voormalige rebellenorganisatie AFRC, regeringssoldaten en van de Kamajoren, traditionele jagers die tot anti-rebelleneenheid zijn omgevormd. Johnny Paul Koromo, de leider van de AFRC die drie jaar geleden een staatsgreep pleegde en daarna samenwerkte met de rebellenorganisatie RUF, heeft zich aan de zijde van president Ahmed Tejan Kabbah geschaard.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan leverde gisteren felle kritiek op de militaire grootmachten die geen troepen willen leveren om de belaagde vredesmacht in Sierra Leone bij te staan. Hij zei dat ,,de beste vredeshandhaver een goedgetrainde, goedbewapende soldaat is'', maar dat de grootmachten die deze militairen kunnen leveren dat voor Afrika niet doen. Daarom moeten de VN voor missies in Afrika genoegen nemen met tweederangs troepen. Dat verklaart waarom de vredesmacht in Sierra Leone tot dusverre weinig effectief geopereerd heeft. Bijna 500 van de 8.700 VN-soldaten zijn door rebellen in gijzeling genomen. De rebellen bedienen zich van militaire apparatuur die ze op de VN-missie hebben buitgemaakt. De operatie in Sierra Leone heeft het laatste boekjaar 265 miljoen dollar gekost en zal het komend jaar naar schatting 476 miljoen dollar kosten.

De Britse regering reageerde gisteren afwijzend op een verzoek van Sierra Leone om Britse paratroepers aan de zijde van de VN te laten vechten. Premier Blair zei dat de 700 militairen die hij naar Sierra Leone heeft gestuurd, alleen bedoeld zijn voor de evacuatie van Europese burgers. Maar Britse kranten als de Financial Times en The Guardian spraken vanmorgen de verwachting uit dat de rol van de Britse paratroepers toch zal worden uitgebreid. Ze doen al meer dan hun opdracht hun toestaat. Ze controleren niet alleen de internationale luchthaven van Freetown, maar ook een vliegveld bij Hastings, niet ver van het front. Het hoofd vredesoperaties van de VN, de Fransman Bernard Miet, noemde de Britse inbreng gisteren in Freetown van cruciaal belang.