Onderzoek verpachten van taxivergunningen

De gemeente Amsterdam laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar het (illegaal) verpachten van taxivergunningen bij de Taxicentrale Amsterdam (TCA) in de afgelopen vijftien jaar. Dat heeft de Amsterdamse gemeenteraad gisteren unaniem besloten. De raad wil dat wordt uitgezocht hoe bij TCA bedrijfsconstructies konden worden ontwikkeld waardoor de prijzen van taxivergunningen werden opgedreven en welke rol de gemeente daarbij heeft gespeeld.

De raad wil bovendien dat de Rijksverkeersinspectie (RVI), die sinds de deregulering van het taxi-vervoer op 1 januari landelijk toezicht houdt op het taxiwezen, contracten van TCA-chauffeurs juridisch analyseert en daarvan verslag uitbrengt aan de chauffeurs. Veel TCA-chauffeurs betalen volgens de raad nog steeds hoge bedragen aan taxibazen voor het gebruik van taxivergunningen, ook al zijn deze wettelijk vrij verkrijgbaar.

Taxivergunningen werden jarenlang slechts beperkt uitgegeven. Taxibazen profiteerden van de schaarse uitgifte, die tussen TCA - destijds nog monopolist - en vergunningverlener OLT Azam was overeengekomen. Chauffeurs betaalden hoge bedragen voor het gebruik van de vergunningen. De gemeente Amsterdam ondersteunde de bedrijfsconstructies die daarvoor werden bedacht, met juridische adviezen.

Pas na lang aandringen van de Rijksverkeersinspectie (RVI), die de constructies illegaal achtte - de Wet personenvervoer verbiedt handel in vergunningen - werd het beleid in 1996 officieel gewijzigd. In de praktijk ging de verpachting van taxivergunningen echter gewoon door.

Gemeenteraadslid Bijlsma (PvdA), die de motie indiende, noemde het gisteren ,,van groot belang dat boven tafel komt hoe alles in elkaar zit, ook omdat er bij TCA nog steeds chauffeurs zijn die in een horigheidsverhouding staan tot hun baas''.

De voormalige monopolist TCA laat de concurrerende taxicentrale TaxiDirekt nog steeds niet toe op de taxistandplaatsen, hoewel de wet dat voorschrijft. Het conflict tussen de centrales leidde in januari tot rellen in Amsterdam. De raadsleden Bijlsma en Hooijmaijers (VVD) willen dat de gemeente de rechten van TaxiDirekt garandeert. Maar burgemeester Patijn kwam gisteren terug van zijn eerdere toezegging standplaatsen te sluiten als TCA doorgaat met intimideren. ,,Ik doe mijn uiterste best om de openbare orde te handhaven, maar ik kan niet alle incidenten voor zijn'', aldus Patijn. Hij bevestigde dat de politie inmiddels duizend processen-verbaal heeft opgemaakt tegen taxichauffeurs, maar hij onderstreepte dat die niet alleen intimidatie betreffen tegen TaxiDirekt.

Directeur Weingarten van TaxiDirekt toonde zich verontwaardigd dat Patijn terugkwam van zijn eerdere belofte. ,,Het lijkt alsof in Amsterdam niet de overheid, maar TCA de wet bepaalt. De democratie wordt voor schut gezet'', zei hij. Weingarten wil de zaak aankaarten in de Tweede Kamer.