Nog geen akkoord over anti-fileplan

De coalitiepartijen zijn er gisteren tijdens beraad in het Torentje van premier Kok nog niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de ingrijpende plannen van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) voor de filebestrijding in de Randstad.

Zowel D66 als de PvdA was van oordeel dat het pakket maatregelen dat de minister heeft voorgesteld, waaronder het omstreden rekeningrijden, nog te weinig oog heeft voor het openbaar vervoer. Beide partijen menen dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor bus-, tram- en treinvoorzieningen.

Ze achten hun meningsverschillen met Netelenbos echter niet onoverbrugbaar. Een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat zei vanmorgen er rekening mee te houden dat het kabinet morgen alsnog een akkoord over de zaak zou bereiken. In de huidige voorstellen van Netelenbos stelt het rijk 3,2 miljard gulden ter beschikking voor verbetering van het openbaar vervoer, terwijl lagere overheden wellicht nog eens twee miljard gulden zullen bijdragen. Voor nieuwe wegenprojecten is 4,8 miljard gulden beschikbaar. Het bedrijfsleven zou ook nog eens drie miljard gulden kunnen bijdragen aan projecten die de bereikbaarheid van de grote steden in het westen vergroten.

Ook zijn de coalitiepartijen het nog niet volledig eens met de minister over de invoering van experimentele betaalstroken, iets waarvan vooral de VVD meer verwacht dan van het rekeningrijden. Het Tweede Kamerlid Van Gijzel (PvdA) stelde dat het experiment met de betaalstroken, net als het rekeningrijden, na ongeveer twee jaar zou moeten worden geëvalueerd. Als blijkt dat dit niet succesvol is, zou het moeten worden gestaakt. Van Gijzel acht het bovendien onwenselijk dat de betaalstroken door private partijen worden geëxploiteerd, zoals Netelenbos heeft voorgesteld. ,,Het is beter dat de overheid, die geen geldelijke winst hoeft te behalen, dat doet'', aldus de PvdA'er.

Ook verlangt de PvdA van minister Netelenbos dat ze meer werk maakt van de zogeheten toeritdosering. Door slechts een maximaal aantal auto's toe te laten op de snelweg blijft de doorstroming daar gewaarborgd. Andere automobilisten moeten dan elders wachten tot zij aan de beurt zijn.