Moslimjeugd blijft moslim

Jonge moslims in Nederland willen binnenshuis vasthouden aan hun eigen cultuur. Tweederde van de Marokkaanse en Turkse jongeren wil thuis volledig Marokkaans of Turks blijven. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit in Utrecht, in opdracht van de gemeente Rotterdam, de Volkskrant, Forum en de NPS.

Het onderzoek `Islam in de multiculturele samenleving' werd gehouden in Rotterdam onder driehonderd Turkse, driehonderd Marokkaanse en driehonderd Nederlandse jongeren. Bijna 100 procent van de Marokkaanse en Turkse jongeren noemt zich moslim en 90 procent hecht daar grote waarde aan. Van de autochtone jongeren is meer dan de helft niet godsdienstig. De onderzoekers spreken van een `conflictpotentieel' tussen moslim- en autochtone jongeren. Ruim een kwart van de autochtonen vreest het `islamitische gevaar'. Omgekeerd ziet een kwart van de Turken en eenderde van de Marokkanen in West-Europa een gevaar voor de islam.

Van de ondervraagden is één op de veertien jonge moslims bereid met geweld de islam te verdedigen. Zo'n 16 procent weet nog niet of ze geweld zal gebruiken. De overgrote meerderheid van de jonge Marokkanen en Turken is tegen gebruik van geweld. Onder autochtone jongeren is één op de twintig bereid met geweld het nationaal belang te verdedigen.

De helft van de jongeren voelt zich helemaal Marokkaans of Turks en ,,absoluut niet Nederlands''. Slechts een kleine minderheid voelt zich ongeveer evenveel Nederlands als Turks of Marokkaans. De gerichtheid op het land van herkomst wordt minder, maar het belang van de islam blijft even sterk. De onderzoekers denken dat er een 'Hollandse islam' op komst is die vele gezichten heeft. Moslims verschillen onderling van mening over vrije partnerkeuze, de positie van de vrouw en het belang van de moskee. Driekwart van de Turkse jongeren en ruim de helft van de Marokkanen geeft daarom een persoonlijke en selectieve invulling aan zijn geloof. Volgens de onderzoekers zal een 'rekkelijke' islam aan terrein winnen.

Een kwart van de jonge Turken en bijna één op de twee Marokkanen hecht sterk aan traditie en conformisme. Vooral hoogopgeleide moslimmannen zijn conservatiever. Jonge moslimvrouwen proberen veelal de familiewaarden thuis en de westerse waarden buiten te combineren.