Minister Korthals: ambtenaar Justitie beschadigd

De fractie van GroenLinks heeft een ambtenaar van het departement van Justitie flink beschadigd door hem openlijk en volledig ten onrechte van belangenverstrengeling te beschuldigen.

Ook het Groningse onderzoeksbureau Intraval kan daar behoorlijk nadeel van blijken te hebben, zo zei minister Korthals (Justitie) gisteren in een spoeddebat in de Tweede Kamer.

Het debat was aangevraagd door fractiewoordvoerder Halsema van GroenLinks, naar aanleiding van berichten in de actualiteitenrubriek Nova als zou de betrokken ambtenaar opdrachten hebben toegespeeld aan Intraval. De ambtenaar was daar formeel tot 1995 bestuurslid, maar had die zetel juist opgegeven omdat de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.

Bovendien bevond de medewerker zich nooit in de positie om opdrachten te gunnen aan onderzoeksbureaus, zoals de Tweede Kamer zou kunnen weten omdat de procedures daaromtrent openbaar zijn.

In het televisieprogramma kondigde fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks – minister Korthals weigerde in Nova op te treden omdat er volgens hem niets aan de hand was – al aan een spoeddebat te zullen eisen. Rosenmöller deed dat omdat Intraval bovendien ondeugdelijk onderzoek voor het ministerie van Justitie zou hebben gedaan naar het aantal illegale en legale verkooppunten van softdrugs. Op dat onderzoek heeft minister Korthals zijn jongste drugsnota gebaseerd.

De vraag of de gegevens in dat onderzoek al dan niet deugen kwam overigens in het spoeddebat van gisteren niet aan de orde, omdat daarover inmiddels schriftelijke Kamervragen zijn gesteld.

De overige fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer hadden gisteren harde kritiek op hun GroenLinks-collega Halsema die de kwestie in een plenaire vergadering aan de orde had gesteld. Ze had er beter aan gedaan eerst eens schriftelijk bij de bewindsman te informeren naar de gang van zaken rond het gunnen van onderzoeksopdrachten aan het bureau Intraval.

Woordvoerder Kalsbeek van de Partij van de Arbeid noemde een vermeende omissie in een brief van Korthals over de zaak rond Intraval `een schaamlap' om het openbare debat alsnog te rechtvaardigen.

VVD'er Nicolaï sprak van een gênante en pijnlijke vertoning, terwijl D66-collega Dittrich de affaire afdeed als `een storm in een glas water'.