Microsoft blijft zich verzetten tegen splitsing

Softwarebedrijf Microsoft heeft de rechter verzocht het voorstel van de Amerikaanse overheid om het bedrijf op te splitsen af te wijzen. Volgens het bedrijf heeft Microsoft de Amerikaanse antimededingingswetten op geen enkele manier overtreden. De maatregelen die de overheid eist noemt het bedrijf ,,draconisch''. Microsoft vindt dat de straf in geen verhouding staat tot de overtredingen die door de rechter zijn geconstateerd. Zelf wijst het bedrijf de beschuldigfingen af. Microsoft heeft sinds de uitspraak van vijf weken geleden al herhaaldelijk verklaard dat het vindt niets onoorbaars te hebben gedaan.

Een opsplitsing en vrije verspreiding van de onderliggende softwarecode van het door Microsoft ontworpen besturingsprogramnma Windows zou volgens Bill Neukom van Microsoft vernietiging van geestelijk eigendom betekenen. Concurrenten als IBM, Sun Microsystems en Netscape zouden daardoor voor miljarden dollars door Microsoft ontwikkelde software gratis in handen krijgen. Als bedrijven Windows naar believen mogen aanpassen zou dit een ,,kanabalisering van Windows'' tot gevolg hebben.

Topman Steve Ballmer van Microsoft noemde het splitsingsvoorstel van de overheid ,,extreem'' en vergeleek de eis dat Microsoft wordt opgesplitst met het opbreken van Lennon en McCartney omdat ze zo veel hits hebben gehad. Volgens Ballmer zou een opsplitsing van Microsoft ,,de hi-tech industrie en de Amerikaanse consument jaren en jaren en jaren terugwerpen in de tijd.''

Volgens insiders is Microsoft niet erg ver gegaan in het voorstel om zichzelf te straffen. Tijdens de onderhandelingen die plaatshadden in het kader van een schikking zou Microsoft al veel meer concessies hebben gedaan. Microsoft heeft gisteren ook een voorstel ingediend voor de verdere afhandeling van de zaak. Het wil ongeacht het besluit van de rechter tijd hebben om alle voorstellen betreffende remedies, opsplitsing of beide te bestuderen en er hoorzittingen aan wijden. Hoe ernstiger de door de rechter bepaalde strafmaat zou zijn, hoe meer voorbereidingstijd Microsoft wil. Dus afhankelijk van wat de rechter zal zeggen eist het bedrijf tot augustus, oktober of december tijd om hoorzittingen voor te bereiden. Vooralsnog is het nu de beurt aan de overheid op Microsofts voorstel voor een strafmaat te reageren. Over twee weken volgt dan een rechtbankzitting met de beide partijen over bepaling van de strafmaat.

Het concern stelt dat de rechtszaak niet heeft aangetoond dat het aanpakken van Microsofts machtspositie zal leiden tot grotere concurrentie met andere besturingssystemen. Als concessie staat Microsoft fabrikanten van personal computers toe concurrerende software te installeren die als ,,platform'' voor het gebruik van andere software kan dienen. Ook stemt het in met het verwijderen van het nu nog automatisch in beeld verschijnend icoontje van de Microsoft-browser Explorer.

Verder is het concern bereid de software van het Windows-besturingssysteem gedeeltelijk vrij te geven, zodat concurrerende programmeurs eigen software kunnen ontwikkelen die ook binnen Windows past.

    • Lucas Ligtenberg