Kamer: NS-top straffen

De Tweede Kamer wil maatregelen tegen leidinggevend personeel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) als wordt bevestigd dat zij hebben geweten van subsidiemisbruik bij de aanleg van de Schipholspoortunnel.

Gisteren bleek dat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) meent dat ,,vooraanstaande NS-personeelsleden'' hebben geweten van te hoge subsidiebetalingen voor het tunnelproject. De uitvoerende aannemers schreven de ,,naar verhouding bovenmatige'' winst onder meer weg met valse facturen.

De minister heeft daarom deze week per brief aan NS-directeur Den Besten gevraagd de door het departement te veel betaalde subsidie van circa 80 miljoen gulden terug te betalen. De staat financierde de tunnel met een half miljard gulden.

NS, dat gisteren niet wilde reageren, zei vanmorgen in een summiere reactie voorlopig geen reden te zien geld te restitueren. ,,De zaak ligt genuanceerder dan de minister nu zegt'', aldus een woordvoerder. Hij weerspreekt dat vooraanstaande NS-medewerkers van de zaak op de hoogte zijn geweest.

In de Kamer wordt verontwaardigd gereageerd op de affaire. Het CDA overweegt een spoeddebat aan te vragen nadat Netelenbos volgende week schriftelijke vragen van CDA en GroenLinks heeft beantwoord. Alle grote partijen menen dat de zaak, mits hij wordt bewezen, consequenties moet hebben voor de NS-leiding. Overigens zal de voorzitter van de NS-raad van bestuur, Den Besten, binnenkort toch al vertrekken. Kamerlid Van Gijzel (PvdA) pleit er ook voor dat de `klokkenluider' in deze zaak, J. Zinhagel, die door NS-dochter Strukton op een zijspoor werd gezet en daarna ontslagen, wordt gerehabiliteerd. Het CDA wil dat Netelenbos inzicht verschaft in andere overheidsprojecten die door de gelaakte aannemers (Strukton en HBG-dochter HBW) worden gebouwd. De VVD bepleit verscherpte controle op investeringen door Verkeer en Waterstaat.

HOOFDARTIKELpagina 9