JUBILEUM

De jubileumtentoonstelling van het Rijksmuseum, `De glorie van de Gouden Eeuw', is gewijd aan de Nederlandse kunst uit de zeventiende eeuw. De stukken zijn uit eigen collectie afkomstig, maar ook uit andere musea en uit particuliere verzamelingen.

Openingstijden Tekeningen en prenten: tot en met 16 juli. Schilderijen en kunstnijverheid: tot en met 17 september.

Het Rijksmuseum is dagelijks

geopend van 10 tot 17 uur,

uitgezonderd 1 januari.

Toegangskaarten In verband met de grote belangstelling voor deze tentoonstelling worden de toegangskaarten per tijdsblokken verkocht. De periode van

10 tot 17 uur is verdeeld in zes tijdsblokken; de bezoeker kan de tentoonstelling alleen betreden gedurende het tijdsblok dat op zijn kaartje staat, en kan wel tot sluitingstijd blijven. Prijzen:

6-18 jaar 12,50 gulden, 19 jaar en ouder 25 gulden, houders

Museumjaarkaart en leden Vereniging Rembrandt 10 gulden.

Verkoopadressen Bij de

grotere post- VVV- en GWK-

kantoren of telefonisch via Ticket Service 09 00 300 12 50. Voor groepen en mensen in het buitenland is er een apart centrum: Nationaal Reserveringscentrum, (070) 419 55 45,

ma-vrij 9-17.30 uur, fax (070)

419 44 19, e-mail evenementen

op maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 13 uur, reservering via Nationaal Reserverings

Centrum, maximaal 25 personen per rondleiding.

exposities

Behalve de jubileumtentoon-

stelling `De Glorie van de

Gouden Eeuw' zijn er dit jaar in het Rijksmuseum onder meer de volgende exposities te zien:

Een Koninklijk Museum

Tentoonstelling over de jaren 1808-1810, de collectie van het Koninklijk Museum ten tijde van Lodewijk Napoleon. 160 authentieke voorwerpen, schilderijen en beeldhouwwerken. Tot en met 25 juni.

75 x kant Het Rijksmuseum

beschikt over ruim 2.400 stukken kant, vooral afkomstig uit

schenkingen en bruiklenen. De verzameling wordt sedert 1920 opgebouwd. Een van de belangrijkste schenkers was de vereniging Het Kansalet. De tentoonstelling staat in het teken van het 75-jarig jubileum van deze vereniging. Tot en met 20 augustus.

Geschiedenis in prent Sinds 1881 bezit het Rijksmuseum de Atlas Muller, een verzameling prenten van de boekhandelaar Frederik Muller. Zij tonen gedenkwaardige gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Van 8 juli tot en met 15 oktober.

Rembrandt in alle staten Een tentoonstelling gewijd aan de etsen van Rembrandt, in de

diverse stadia van ontwikkeling. Ook worden de resultaten

getoond van wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van papier door Rembrandt. De tentoonstelling valt in twee perioden uiteen: de vroege periode en de rest. Deel 1 van 22 juli tot en met 8 oktober; deel 2 van 14 oktober tot en met 7 januari 2001.

Regenten in de kleren

Kostuums, foto`s, portretten en accessoires geven een beeld van het rijke leven aan de Amsterdamse grachten in de periode 1630-1960. Van 9 september tot en met 11 maart 2001.

Royers Chinese Kabinet

Chinese voorwerpen (porselein, lakwerk, kleding, gouaches,

boeken) uit de verzameling van de Haagse jurist De Royer (1737-1807). Van 9 september tot en met 11 maart 2001.

Document Nederland: Buren Drie fotografen – Mark

Powers uit Engeland, Eva Leitolf uit Duitsland en Stefan Vanfleteren uit België – maakten foto's van Nederland en Nederlanders, in opdracht van het Rijks-museum en NRC Handelsblad.

Van 18 november tot en met 18 februari 2001.

Meissen porselein Dierenbeelden van Meissen porselein uit de verzameling in Dresden. Tevens verschijnt een bestandscatalogus van de collectie

Meissen porselein van het Rijksmuseum. Van 25 november tot en met 4 maart 2001.

Maurits Rol van stadhouder en prins Maurits (1567-1625).

Aandacht voor oorlogvoering, politiek, het hofleven en de overzeese expansie. Van 1 december t/m 18 maart 2001.

Informatie: (020) 674 70 47, internet: www.rijksmuseum.nl,

e-mail: info@rijksmuseum.nl