HYPOTHEKEN

De Nederlandse mededingingsautoriteit NMa keurt afspraken tussen hypotheekverstrekkers goed. Informatie over hypotheken wordt hierdoor beter toegankelijk en vergelijkbaar voor de huizenkoper. De afspraken hebben hun beslag gekregen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, die de consument onder andere moet beschermen tegen te hoge hypotheken.