Herdenkingsceremonie

De koraalmuziek die ieder jaar bij de herdenkingsceremonie op de Dam gespeeld wordt, bleef dit jaar achterwege.

Zonder te willen afdingen op de muzikale kwaliteiten van de compositie van Rob Goorhuis is het jammer dat er van het patroon is afgeweken. Veel koraalmuziek verwijst namelijk naar het christelijk geloof waardoor onze cultuur is gestempeld en waaraan velen in het verzet tegen nazi-Duitsland hun moed en volharding hebben ontleend. Daarmee valt er in de melodieën die doorgaans worden gespeeld tevens iets van hoop te horen.

Hoop op God die zich in de Bijbel bekend maakt als de Bevrijder. Meer dan de machteloosheid die Goorhuis voelbaar wil maken (NRC Handelsblad, 4 mei) zijn wij daar als samenleving om verlegen.

    • G. van Meijeren