Dutchbat vrijgepleit door Kok

. Dutchbat treft geen blaam voor de val van de moslimenclave Srebrenica in 1995. Dat zei premier Kok gisteren in Doorn bij de opening van het Veteraneninstituut.

Dit is een nieuwe instelling voor ex-militairen die bij krijgshandelingen betrokken zijn geweest. Volgens de premier mag ,,de verantwoordelijkheid voor het drama dat zich in Srebrenica heeft voltrokken [...] niet worden afgeschoven op militairen, mannen en vrouwen, die hun taak onder moeilijke omstandigheden met uiterste inzet hebben verricht''.

De uitspraak van Kok komt aan de vooravond van de hoorzittingen van de commissie-Bakker (D66) die het politieke beleid ten aanzien van uitzendingen van Nederlandse militairen onderzoekt. Voorzitter Bakker wil echter niet op de uitlatingen van de premier reageren. ,,Daarmee zou ik vooruitlopen op het werk van de commissie.'' De eerste zitting is op 22 mei.

De militaire vakbonden reageren verheugd op de uitspraak van Kok. ,,Dit is groot nieuws voor ons'', zegt G. Dijkers, voorzitter van ACOM. ,,Dit is voor het eerst dat Kok, of überhaupt welke politicus dan ook, zich in dergelijke bewoordingen over Dutchbat uitlaat. Deze uitspraak komt als een grote verrassing.'' Volgens Dijkers hebben de Dutchbatters steeds het gevoel gehad dat ze waren opgezadeld met een `mission impossible'. ,,Er is besloten over hun hoofden heen. Toen het vervolgens fout ging, kreeg Dutchbat de volle laag.'' De vakbonden voor defensiepersoneel hebben altijd gepleit voor een parlementaire enquête over de val van Srebrenica.

De moslimenclave Srebrenica in het oosten van Bosnië werd in juli 1995 onder de voet gelopen door Bosnisch-Servische troepen. Daarbij kwamen hoogstwaarschijnlijk vele duizenden moslims om het leven. Al direct na de val was er veel kritiek te horen over het optreden van met name de leiding van het Nederlandse bataljon. Na het verschijnen van als `summier' beoordeelde `debriefingsrapport' van het ministerie van Defensie besloot de Tweede Kamer eind 1995 tot een onderzoek van het NIOD naar de val van de enclave. Dat onderzoek verschijnt naar verwachting medio 2001.

DOSSIER SREBRENICAwww.nrc.nl