`Confrontatie dreigt in Oost-Afrika'

De Amerikaanse VN-ambassadeur Richard Holbrooke heeft gisteren in Eritrea gewaarschuwd voor het oplaaien van de grensoorlog tussen Ethiopië en Eritrea. Hij riep de landen op een dergelijke ,,zinloze'' confrontatie te vermijden. Volgens Holbrooke zou die strijd ,,miljoenen en miljoenen mensen'' raken. Duizenden, tienduizenden soldaten zouden sterven. Honderdduizenden mensen zouden van honger dreigen om te komen, omdat de beperkte middelen van Ethiopië en Eritrea niet aan voedselhulp maar aan oorlogsvoering zouden worden besteed.

Holbrooke leidde een VN-delegatie die tot doel had om de weg te banen voor een waarnemersmissie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo. De afvaardiging verlengde haar Afrika-reis om in het grensconflict tussen Ethiopië en Eritrea te bemiddelen. Ze sprak met president Meles Zenawi van Ethiopië en met zijn collega Isaias Afwerki van Eritrea, de vroegere bondgenoten die nu lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar haar oproep om verder te onderhandelen over het raamwerk voor een akkoord dat de Organisatie van Afrikaanse Eenheid heeft ontworpen, bleef zonder resultaat.

Ethiopië en Eritrea hebben het raamwerk voor een vredesplan weliswaar allebei geaccepteerd maar ze zijn het over de uitvoering niet eens. Ethiopië wil pas overgaan tot een staakt-het-vuren als alle andere delen van het vredesplan hun beslag hebben gekregen. Eritrea wil eerst een bestand voordat voordat er met de verdere uitvoering van het akkoord wordt begonnen. Volgens Holbrooke zijn de meningsverschillen tussen de twee landen ,,reëel maar niet groot''.

Een loopgravenoorlog langs de duizend kilometer lange grens heeft de afgelopen twee jaar al duizenden levens gekost. De laatste maanden is er niet meer gevochten. Maar beide landen zijn bezig om hun posities te versterken wat door militaire analisten wordt uitgelegd als een voorbereiding op hernieuwde strijd.

De Europese Unie heeft vanmorgen een dringend beroep gedaan op de twee landen om de vredesbesprekingen onmiddelijk en zonder voorwaarden vooraf te hervatten.