Chemie optimistisch

De Nederlandse chemische industrie verwacht dit jaar een flinke toename van de omzet. Het productievolume zal met 5 procent stijgen, verwacht de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Dalende grondstofprijzen en stijgende eindprijzen zijn samen goed voor een verbetering van de winstpositie. De sector sloot 1999 af met een gemiddelde verhoging van het productievolume van 3,5 procent ten opzichte van 1998. De omzet kwam 3 procent hoger uit op 58,5 miljard gulden, de winst 4 procent hoger op 4,7 miljard.