Belgisch fonds voor vergrijzing

De Belgische begrotingsminister Vande Lanotte wil een `zilverfonds' oprichten om de extra kosten van de vergrijzing op te vangen. Tussen 2002 en 2030 moet er 4.700 miljard frank (286 miljard) bijeengespaard worden. Het zilverfonds is genoemd naar de zilver- of babyboomgeneratie, die aan de basis ligt van de verwachte sterke groei van het aantal gepensioneerden tussen 2010 en 2030. Het zou gaan om zo'n 800.000 mensen, 40 procent meer dan nu. Vande Lanotte wil het fonds jaarlijks aanvullen, te beginnen met 25 miljard frank in 2002 oplopend tot 220 miljard vanaf 2013. Vande Lanottes voorstel moet nog in de ministerraad behandeld worden.