Adviseurs moeten inspectie helpen

. Minister Borst (Volksgezondheid) zal komende maanden de reorganisatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg nog laten begeleiden door een extern adviesbureau. Ook wil ze de nieuwe hoofdinspecteur, prof.dr. J.H. Kingma, enige tijd laten ondersteunen door een `klankbordgroep' waarin een aantal hoogleraren zitting hebben.

Borst heeft dit vanmorgen gezegd in de Tweede Kamer tijdens een debat over de gang van zaken bij de inspectie. De minister en een meerderheid in de Kamer waren het erover eens dat de reorganisatie van de inspectie, waarmee in 1995 een begin werd gemaakt, noodzakelijk was. Volgens Borst is de reorganisatie, waarbij onder meer het aantal regionale inspecties tot vier wordt beperkt, vrijwel afgerond. Alleen de gewenste cultuurverandering binnen de inspectie zal nog wel enige tijd vergen. De minister verwacht dat daarvan begin 2001 de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Borst en de Kamer hadden er begrip voor dat die cultuurverandering veel tijd vergt. De inspectie heeft 150 jaar bestaan uit volledig autonoom opererende inspecteurs die vaak een nogal collegiale verhouding met de artsen onderhielden. Volgens Borst is dat een achterhaald concept. In de afgelopen decennia is de gezondheidszorg zelf aanzienlijk veranderd. Artsen werken anders dan vroeger tegenwoordig bijna altijd samen. De hulpverlening wordt ook steeds vaker als proces georganiseerd. Daarom moet ook de inspectie anders gaan werken.

In het voetspoor van de Algemene Rekenkamer, die vorig jaar kritiek leverde op het functioneren van de inspectie, menen Borst en de Kamer dat de inspectie als organisatie veel sterker centraal moet worden geleid. Mede daartoe is ook het aantal regionale inspecties van zeven tot vier beperkt.

De nieuwe hoofdinspecteur Kingma is voor een periode van vijf jaar benoemd, zo antwoordde Borst op vragen uit de Kamer. Herbenoeming is mogelijk. Kingma is een van de eerste benoemingen op wie het nieuwe beleid voor moeilijk te bezetten topfuncties van toepassing is. Hij krijgt een veel hoger salaris dan volgens de ambtelijke regels gebruikelijk is. Daar staat tegenover dat hij ook tussentijds kan worden weggestuurd zonder wachtgeld.