Winstexplosie voor BP Amoco

Het Brits-Amerikaanse olieconcern BP Amoco heeft in het eerste kwartaal zijn nettowinst tegen vervangingswaarde met 256 procent zien stijgen tot 2,71 miljard dollar (6,6 miljard gulden). De verwachtingen van analisten werden hiermee overtroffen. De winststijging is volgens BP Amoco toe te schrijven aan hogere prijzen voor olie en gas en aan kostenbesparingen. Het concern voorziet een stijging van de productie met 17 procent tot eind 2001.