Uitgaven voor medicijnen overschreden

Voor medicijnen wordt dit jaar zeker 585 miljoen gulden meer uitgegeven dan door minister Borst (Volksgezondheid) was begroot. Daarmee is Borst al bijna de helft van de 1,2 miljard gulden kwijt die ze dit jaar van het kabinet extra mag besteden in de zorgsector.

Dit blijkt uit de Voorjaarsbrief zorg die het kabinet gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een groot deel van het extra geld was Borst overigens al eerder toegezegd. Zo eiste de Tweede Kamer in september tijdens de algemene politieke beschouwingen 150 miljoen gulden extra voor het wegwerken van wachtlijsten en voor de verhoging van het zak- en kleedgeld voor mensen in inrichtingen en verpleeghuizen. Ook was al besloten geld dat in het regeerakkoord gereserveerd was voor de aanpak van wachtlijsten in thuis- en gehandicaptenzorg (samen 180 miljoen) dit jaar beschikbaar te stellen, en niet in 2001 en 2002.

Het grootste deel (400 miljoen gulden) van de extra uitgaven voor de medicijnen komen voor rekening van het toenemend gebruik. Daarnaast leveren een aantal maatregelen van Borst om de groei van het medicijngebruik af te remmen, minder op dan zij had aangenomen. Zo blijkt dat het niet meer vergoeden van medicijnen die ook zonder recept te verkrijgen zijn jaarlijks maar een besparing van 80 miljoen gulden op te leveren, en niet de geraamde 145 miljoen. Dit komt onder meer doordat onder druk van de Tweede Kamer chronische patiënten bij deze maatregel zijn ontzien.

Minister Borst trekt dit jaar ook extra geld uit voor de honorering van de medisch specialisten in de academische ziekenhuizen. De ziekenhuizen krijgen er voor 1999 nog eens negen miljoen gulden bij en dit jaar vijftien miljoen. Volgens Borst is dit gewenst omdat de nieuwe honoreringsregeling in deze ziekenhuizen, waarbij het specialisten niet meer is toegestaan om in een vrije praktijk in het ziekenhuis extra inkomen te verwerven, de `opmaat kan zijn' voor de gang van zaken in de `gewone' ziekenhuizen. Net zoals de andere ministers krijgt Borst ook extra geld om de loonstijging te financieren. Bij Volksgezondheid is dat bijna 300 miljoen gulden van de extra 1,2 miljard gulden.