Twist over aanpak files duurt voort

. Binnen de coalitiepartijen bestaat er nog steeds onenigheid over de plannen van minister Netelenbos (Verkeer) om de files in de Randstad te beteugelen. Vooral D66 meent dat het kabinet het accent minder op nieuwe wegen en meer op openbaar vervoer moet leggen.

Volgens het Tweede-Kamerlid Bakker (D66) wil Netelenbos in het kader van de filebestrijding 4,8 miljard gulden uittrekken voor nieuwe wegen en 3,2 miljard voor nieuwe openbaar-vervoervoorzieningen. Dat laatste bedrag zou overigens door bijdragen van lagere overheden kunnen oplopen tot 5,2 miljard gulden. Bakker: ,,Dat is te onzeker.''

Ook tekent Bakker bezwaar aan tegen het feit dat de Tweede Kamer na een half jaar van touwtrekken buiten de volksvertegenwoordiging nu wordt geconfronteerd met een ,,totaalpakket'', waartegen ze alleen maar ja of nee zou mogen zeggen. ,,Als de Kamer alleen maar mag slikken, blijft ons dat in de keel steken'', aldus Bakker.

Het Tweede Kamerlid Hofstra (VVD) is het hier niet mee eens. Hij stelt dat er niet mag worden getornd aan de door Netelenbos voorgestelde verdeling tussen openbaar vervoer en wegen. Beide sectoren dienen ongeveer de helft van de beschikbare gelden te ontvangen. Ook onderstreept hij dat de vooral bij zijn achterban omstreden invoering van het rekeningrijden vooralsnog niet meer dan een proef mag zijn. ,,Als na anderhalf, twee jaar blijkt dat het niet werkt, moet er een einde aan worden gemaakt'', aldus Hofstra.

Ook de PvdA voelt er weinig voor om in dit stadium nog ingrijpend aan het plan van Netelenbos te sleutelen.

Het kabinet, dat het twee weken geleden nog niet eens kon worden over de voorstellen van Netelenbos, zal zich vrijdag opnieuw over de zaak buigen. De meest betrokken ministers spreken er vandaag in het Torentje al met premier Kok over. Volgens ingewijden bestaat er in het kabinet zelf inmiddels weinig weerstand meer tegen.

Ambtenaren op het ministerie van Verkeer en Waterstaat verwachten dat Netelenbos haar plannen in grote lijnen wel ongeschonden door kabinet en Tweede Kamer zal weten te loodsen. Kleine wijzigingen achten ze echter niet uitgesloten.

Het gaat volgens het ministerie om extra overheidsuitgaven van 5,2 miljard gulden voor openbaar vervoer en 4,8 miljard gulden voor nieuwe wegen. Het bedrijfsleven is naar verwachting bereid ook nog eens drie miljard gulden bij te dragen aan een aantal projecten die de bereikbaarheid van de Randstad kunnen bevorderen.