Randstad start zorgacademie

. Randstad Uitzendbureau begint deze week een `zorgacademie'. Uitzendkrachten kunnen op kosten van Randstad een opleiding voor de gezondheidszorg volgen aan een van de 46 regionale opleidingscentra (ROC) in Nederland.

Volgens projectleider Murk Westerterp van Randstad Gezondheidszorg is de constructie voor alle partijen aantrekkelijk. De zorginstelling krijgen de beschikking over een reservoir van goed opgeleid personeel, waarvoor Randstad de werving en selectie heeft gedaan en zorg heeft gedragen voor de opleiding. De ROC's die nu zorgopleidingen aanbieden, krijgen een instroom van nieuwe leerlingen en daarmee meer inkomsten. Het oude probleem van ROC's om leerlingen stageplaatsen te bieden is ook opgelost, omdat de leerlingen al als uitzendkracht werken en die uren als stage kunnen gelden.

Westerterp: ,,En Randstad hoopt met deze scholingsmogelijkheden meer mensen in dienst te krijgen.'' De krapte op de arbeidsmarkt treft ook de uitzendbureaus.

Randstad bekostigt de opleidingen met het in de Wet flexibiliteit en zekerheid vastgelegde percentage dat in de loonsom is gereserveerd voor scholing. ,,Dat is geen vetpot. Iemand die dertig gulden per uur verdient, bouwt per gewerkt uur 21 cent aan scholing op.''

De uitzendkrachten gaan gedurende hun opleiding een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met Randstad. De uitzendkrachten kunnen kiezen uit veschillende opleidingen, zoals thuiszorgassistent, kraamverzorgende en intensive-careverpleegkundige.