Proef met woonbon huurders

Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) wil op kleine schaal experimenteren met `woonbonnen'. Deze zijn bestemd voor mensen die aanspraak maken op huursubsidie. In plaats van de subsidie kunnen ze een bon met een vaste geldswaarde krijgen. Dat bedrag kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Het experiment is een van de voorstellen die Remkes doet in de nota Wonen in de 21e eeuw. Daarin schetst hij de ontwikkeling van de huisvesting in de komende decennia. Remkes hanteert daarbij als uitgangspunt dat de koper en huurder een veel grotere rol moeten spelen bij het bepalen van het aanbod aan woningen. De gemeenten, bouwers en woningcorporaties dienen meer rekening te houden met de woonwensen van de bewoners. Het kabinet bespreekt de nota naar verwachting overmorgen.

Het idee om mensen die huursubsidie krijgen te laten kiezen tussen de subsidie en de daarbij passende regels (zoals een maximumhuur) en een `woonbon' past in de lijn van Remkes bewoners een grotere vrijheid te geven. Remkes wil, voordat hij de bonnen als alternatief voor de subsidie definitief invoert, daarmee op kleine schaal experimenteren. Volgens Remkes is het echter wel de bedoeling dat de huidige huursubsidieregeling, waarbij de subsidie onder meer afhankelijk is van de huur, blijft bestaan. Daarmee is jaarlijks ruim drie miljard gulden gemoeid. Met de bonnen kunnen de bewoners kiezen voor een duurder huis of voor de financiering van een verbouwing.