Privatisering Britse controle luchtverkeer splijt Labour

In de Labourfractie van het Britse parlement is een opstand uitgebroken over de plannen van de regering-Blair om de luchtverkeersleiding te privatiseren.

De regering slaagde er gisteren met grote moeite in een wetsvoorstel daartoe door het Lagerhuis te loodsen, maar honderd Labourparlementariërs stemden tegen hun eigen regering of onthielden zich van stemming. Ze vrezen dat de privatisering het luchtruim gevaarlijker maakt omdat de nieuwe eigenaar op veiligheid zou willen besparen om meer winst te maken.

De opstand is een nieuwe aanwijzing voor een breuklijn binnen de partij tussen traditionele aanhangers van `Old Labour' en voorstanders van Blairs `Derde weg'. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, vorige week, wees daar ook op.

De stemming in het Lagerhuis leidt mogelijk tot een soortgelijke opstand binnen de Labourfractie in het Hogerhuis, het House of Lords, dat het wetsvoorstel ook moet goedkeuren. De rebellen in het Lagerhuis stelden gisteren voor de luchtverkeersleiding om te vormen naar Canadees model: een onafhankelijke trust die geen winst kan maken en waarin alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd. Dat amendement werd gisteravond ten slotte met 310 tegen 244 stemmen verworpen.

De voorzitster van de vaste Lagerhuiscommissie voor Vervoer, Gwyneth Dunwoody, had eerder een oproep gedaan het te steunen, omdat ,,veiligheid in de lucht een grondrecht is''. Het werd ook gesteund door Labour-parlementariër Ken Livingstone, de nieuwe burgemeester van Londen. Die bereidt zich voor op een confrontatie met de regering over de voorgestelde privatisering van de Londense metro.

Vice-premier John Prescott die de wet had ingediend noemde de argumenten van de rebellen ,,klets''. ,,Voelde je je veiliger aan boord van British Airways toen het nog geen geprivatiseerd bedrijf was?'' aldus Prescott. Premier Blair verdedigde eerder op de dag eveneens het voorstel voor een gedeeltelijke privatisering. Grotere zelfstandigheid zou de luchtverkeersleiding in staat stellen samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere controlecentra in Europa en deze zelfs over te nemen. Dit is ,,de enige manier om onze lange termijn-belangen te verzekeren'', aldus Blair.

De Nederlandse luchtverkeersbeveiliging is sinds kort omgevormd van een rijksdienst tot een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), eveneens met het oog op grotere zakelijke armslag. Minister Netelenbos (Verkeer) en haar Britse collega Lord Gus MacDonald sloten tijdens een bezoek aan Londen, eerder dit jaar, een beursgang niet uit.